Kiedy korzystać z usług cięcia laserem?

Przejście na nowsze technologie wiąże się z poważnymi wydatkami. Można uniknąć tych dużych kosztów i zamieszania związanego ze wdrażaniem nowych technologii, jeśli skorzysta się z usługi firmy zewnętrznej. Dlaczego warto przejść w działalności firmy na cięcie laserem? Kiedy już to staje się jasne, ważne jest jeszcze, w jaki sposób to zrobić. Usługi zewnętrzne to jedna z możliwości.

Maszyny CNC z laserem – najnowsza technologia

W porównaniu do innych technologii laser jest najdokładniejszy. Precyzyjnie wycina nawet niewielkie elementy. Korzystne jest, że krawędzie po cięciu nie potrzebują już dalszej obróbki. Maszyny CNC z laserem są bardzo szybkie. Żadna inna technologia nie osiąga takiej szybkości, a jednocześnie dokładności. Warto o tym pamiętać, kiedy pojawia się temat kosztów związanych z przejściem na taką technologię. Zakup maszyn to jest większy wydatek. Jeśli jednak chodzi o koszt wyprodukowania jednego elementu, to cięcie laserem jest opłacalne. Technologia ta pozwala na redukcję kosztów. Duże znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy ma cięcie bez hałasu. Pod tym względem jest ogromna różnica między wykorzystaniem lasera a cięciem wodą.

Korzyści z usług cięcia laserem

Zakup maszyn CNC wykorzystujących laser to jest wydatek. Poza koniecznością zdobycia funduszy na ich zakup problemem jest też czas. Przejście na nową technologię trochę potrwa. Trzeba zaprojektować ustawienie maszyn, zakupić je, ustawić, przeszkolić pracowników. Zainwestowanie w maszyny to jedna z możliwości. Inna to cięcie laserem zlecone firmie zewnętrznej. Skorzystanie z takiej możliwości pozwala na:

  • uniknięcie dużego wydatku,
  • uniknięcie konieczności szkolenia pracowników,
  • szybkie przejście na nową technologię,
  • korzystanie z wiedzy i umiejętności profesjonalistów.

Usługa cięcia laserem czy własne maszyny?

Głównym czynnikiem, od którego zależy wybór jednej z tych opcji, jest poziom produkcji. Musi być na tyle wysoki, by opłacało się zainwestować w maszyny CNC. Koszt ich pracy jest niski, ale one same drogie. Im większa produkcja, tym szybciej zwróci się zakup maszyn. Jeśli nie jest duża, to na zwrot kosztów inwestycji trzeba czekać dłużej. Skorzystanie z usługi podmiotu zewnętrznego bardziej się wtedy opłaca. I od razu można korzystać z tej technologii.

Warto zauważyć moment, kiedy pora przejść w działalności na cięcie laserem. Jest to istotne z uwagi na jakość pracy i konkurencyjność firmy. Jeśli własne maszyny to zbyt poważna inwestycja czy nieopłacalna, to można cięcie zlecić. Można to też potraktować jako sytuację przejściową i korzystać z takich usług, zanim wdroży się taką technologię w swoim przedsiębiorstwie.