Pokonanie każdego materiału za pomocą laseru

Definicją cięcia jest pokonanie całego materiału. To zadanie wymaga dostarczenia energii. Ze względu na różnych rodzaj wyróżnia się cięcia mechaniczne, cięcie strumieniem wody, cięcie gazowe za pomocą tlenu czy też plazmy oraz cięcie promieniem lasera. Cięcie laserem jest to rodzaj obróbki materiałów, które mają coraz większe powodzenie w przemyśle. Jest to metoda termicznego rozdzielania materiałów. Następuje ona poprzez: wypalanie, sublimacje lub topienie. Często stosuje się kombinację wcześniej wymienionych czynników. Jedną z podstawowych zalet cięcia laserem jest produkt, który bez żadnych dodatkowych procesów nadaje się do dalszego obrabiania. Jednym z warunków, aby uzyskać dobrej jakości cięcia jest dokładny sterowany strumień tnący, oraz wprowadzenia wysokiej jakości urządzeń np. maszyn do cięcia laserem. Wtedy uzyskamy odporność na wibrację i idealną powtarzalność. Lasery w dzisiejszych czasach stosowane są do cięcia metali oraz niemetali. Coraz częściej wykorzystywane są w procesie cięcia aluminium, tytanu, tworzyw sztucznych, cerami oraz stali wysokostopowych i niskostopowych. 

Nie tylko metal jest do cięcia

Nie tylko metale mogą podlegać procesów cięcia laserem. Laserem CO2 możemy ciąć wiele innych materiałów, które nie są wykonane z metalu przykładem jest chociażby: drewno, szkło, ceramika, papier oraz różnego rodzaju tekstylia. W przemyśle spożywczym jest możliwość użycia cięcia bezdotykowego, które jest całkowicie higieniczne. W przypadku użycia gazu mowa tu o argonie. Gaz ten pozwala ciąć w bardzo dobrej jakości używając przy tym jak najwyższych parametrów. 

Metody cięcia laserem

Pierwszą metodą cięcia jest:

– Cięcie przez odparowywanie, polega ona na tym, że materiał zostaje poddany działaniu, na zasadzie zogniskowanej wiązki ulega odparowaniu a otoczeniu obojętnego gazu. Metoda ta jest stosowana przy obróbkach materiałów, które nie ulegają topnieniu np. tworzywa sztuczne, drewno. 

– Ciecie przez wydmuchiwanie oraz topienie, materiały który zostaje poddany obróbce pod wpływem nagrzanej wiązki, ulega stopieniu następnie usuwany jest strumień obojętnego gazu. Proces ten stosuje się u materiałów, które spalają się w wysokiej temperaturze. 

– Ostatnią metodą jest cięcie przez wypalanie, podlega  na tym, że materiał zostaje poddany zogniskowanej wiązki, jest wypalany przez mieszaninę gazów, które zawierają tlen lub przez strumień tlenu. Zastosowanie to różnego rodzaju metale oraz inne materiały, które ulegają spalaniu przy wysokich temperaturach. Warto wspomnieć, że przedstawiona metoda jest najczęściej stosowana, standardowa metoda dla węglowej stali.