Metody cięcia laserem

Metody cięcia laserem:

  • Cięcie przez odparowywanie, polega ona na tym, że materiał zostaje poddany działaniu, na zasadzie zogniskowanej wiązki ulega odparowaniu a otoczeniu obojętnego gazu. Metoda ta jest stosowana przy obróbkach materiałów, które nie ulegają topnieniu np. tworzywa sztuczne, drewno.
  • Ciecie przez wydmuchiwanie oraz topienie, materiały który zostaje poddany obróbce pod wpływem nagrzanej wiązki, ulega stopieniu następnie usuwany jest strumień obojętnego gazu. Proces ten stosuje się u materiałów, które spalają się w wysokiej temperaturze. 
  • Ostatnią metodą jest cięcie przez wypalanie, podlega  na tym, że materiał zostaje poddany zogniskowanej wiązki, jest wypalany przez mieszaninę gazów, które zawierają tlen lub przez strumień tlenu. Zastosowanie to różnego rodzaju metale oraz inne materiały, które ulegają spalaniu przy wysokich temperaturach. Warto wspomnieć, że przedstawiona metoda jest najczęściej stosowana, standardowa metoda dla węglowej stali.